Lægelig behandling af højt blodtryk er forkert, viser ny forskning

Artikel af Strange Skov

I årtier har man behandlet højt blodtryk med medicin og reduceret salt-indtag, men flere forskere mener nu, at dette er en fejl, at salt ikke er årsagen til forhøjet blodtryk og hjertekarsygdom og at den salt-fattige kost kan være direkte farlig.

Højt blodtryk topper listen over de sygdomstilstande som dræber flest hvert år. Det er den mest dødelige af de livsstilsrelaterede risikofaktorer på verdensplan, mere end selv rygning (kilde1). Mere end 10 millioner mennesker dør hvert år med forhøjet blodtryk. Også her i Norden er det øverst på listen over mest dødelige risikofaktorer (kilde2). På resten af den liste ligger også højt blodsukker, fedme og alkoholforbrug højt.

Højt blodtryk er siden 2017 udpeget som den vigtigste faktor i hjertekarsygdom af Verdenssundhedsorganisationen (WHO), og en tredjedel af danskere over 55 år har i dag forhøjet blodtryk (kilde3, kilde4).

Den almindelige lægelige behandling af højt blodtryk har i årtier været at udskrive blodtrykssænkende medicin og anbefale en kost lav på salt og fedt. Men denne tilgang har i de seneste år været under revision. Forskere mener nu at den fedt-fattige kost uden salt gør mere skade end gavn.

‘Salt-blodtryk hypotesen’ siger at øget indtag af salt fører til højere blodtryk og at dette øger risikoen for hjerte-kar-sygdom. Dette har dog været omstridt i årtier, og hjerte-forskeren James DiNicolantonio, mener at denne hypotese er forkert og har beskrevet i detaljer hvordan ideen stammer fra enkeltstående og ubekræftede læge-rapporter fra starten af 1900-tallet. Han skriver, at der nu er beviser for, at lav-salt kost ikke var en fornuftig strategi imod forhøjet blodtryk: “I årtier har ideen om, at et højt indtag af salt fører til højt blodtryk, varet ved.” Men denne idé er ifølge hjerte-forskeren baseret på holdninger, ikke på videnskabelige beviser (kilde5).

Hvorfor stiger blodtrykket så?

“På trods af dette har alle sundhedsorganisationer og -klinikere over hele verden anbefalet salt-restriktioner, især til patienter med forhøjet blodtryk” skriver han. Indtagelse af en kost med højt saltindhold er ifølge forskeren ikke årsagen til højt blodtryk og hjerte-kar-sygdomme, det er derimod tilsat sukker (kilde6). Han understreger, at der ikke findes nogen endegyldige beviser for, at saltrestriktion reducerer hjerte-kar-hændelser eller død (kilde7).

“Det er mere sandsynligt at begrænset saltindtag er skadeligt”, skriver han og henviser til studier som viser at de, der indtager de laveste mængder salt, har den højeste risiko for hjerte-kar-hændelser og for tidlig død (kilde8).

En forklaring på, at salt er blevet gjort til syndebuk for højt blodtryk kan, ifølge hjerte-forskeren, være at en af hovedkilderne til salt i kosten kommer fra industrielt forarbejdede fødevare-produkter, men at det er ikke salt-indholdet i disse varer som er problemet, derimod at de ofte indeholder store mængder tilsat sukker og raffinerede kulhydrater, som i langt højere grad kædes til forhøjet blodtryk og risiko for hjertesygdom: “Det er på tide, at kostrådene flytter fokus væk fra salt og fokuserer større opmærksomhed på det sandsynligvis mere konsekvente fødevaretilsætningsstof: sukker.” kilde9)

I bogen ‘The Salt Fix’ (2017) med undertitlen ‘Hvorfor eksperterne tog fejl og hvordan mere salt kan redde dit liv’, forklarer lægen og hjerte-forskeren James DiNicolantonio hvordan salt er nødvendigt for at opretholde et sundt blodtryk. Kroppen behøver salt for at undgå at blodtrykket bliver for lavt, hvilket også er farligt. Derimod, forklarer han, skyldes det usunde forhøjede blodtryk, at vores blodårer mister deres elasticitet på grund af forkalkning, og det er sukker og de kemiske processer som sker i kroppen når vi indtager sukker, som forårsager denne åreforkalkning (kilde10).

Et symptom på moderne kostvaner

Meget tyder på at forhøjet blodtryk, er et sygdomssymptom, og at det sammen med overvægt og især bugfedt, forhøjet blodsukker og insulin-resistens, er et udtryk for den større helhed af kronisk sygdom, som kaldes ‘metabolisk syndrom’ (stofskiftesygdom). Alle er sygdomstilstande som i forskning kædes til indtag af forarbejdede fødevare-produkter (kilde11, kilde12, kilde13, kilde14, kilde15). Fælles for dem er højt indhold af raffinerede kulhydrater (dvs. sukkerstoffer) pasta, ris, brød og lignende (kilde16, kilde17).

At blodtrykket kan øges af sukker og raffinerede kulhydrater, det viser en række andre nyere studier også (kilde18, kilde19). Både højt blodtryk samt flere andre stofskifteforstyrrelser (blandt andet fedme og åreforkalkning) som alle øger risikoen for hjertekarsygdom, kædes af forskere til denne tilstand af insulinresistens (kilde20, kilde21, kilde22).

Denne tilstand af stofskiftesygdom og insulinresistens som ser ud til at ligge til grund for forhøjet blodtryk, har vist sig i forsøg at kunne modvirkes ved en kost med færre kulhydrater kilde23).

Har man forhøjet blodtryk, så er det et alvorligt symptom på, at der er noget galt. Men ifølge disse forskere er det noget man selv kan påvirke til det bedre, hovedsageligt ved hjælp af specifikke kostændringer.


PS: Hvis artiklen var brugbar for dig vil den måske også være det for andre i dit netwærk. Del den på Facebook eller Google+, det hjælper både os og dem du deler den med.

*
Få vores månedsbrev med ny viden og
andre autoimmunes erfaringer
direkte i din inbox.
*

Tilmeld dig her...

* Det er gratis og vi deler ikke dine data.