Nye studier modsiger kostråd: Fedtfattig kost er IKKE sundt

Artikel af Strange Skov

Sundhedsmyndigheder har i de seneste årtier promoveret en fedtfattig kost til befolkningen i troen på, at fedt i kosten ikke er sundt. Dermed er befolkningen blevet anbefalet at erstatte fedt i kosten med kulhydrater fra kornprodukter, pasta, ris, kartofler, brød og lignende. Men nu viser flere store studier, at det modsatte er sandt.

På trods af, at sundhedsmyndighederne siden 1970’erne har promoveret disse kostråd, især til mennesker med hjertekarsygdom, højt blodtryk, forhøjet kolesterol og en række kroniske sygdomme, er det dog aldrig lykkedes at bevise i forsøg, at mættet fedt skulle forårsage hjertekarsygdom (kilde1, kilde2).

For at undersøge og bedre belyse årsagsforholdene bag kronisk sygdom på verdensplan, påbegyndte en international gruppe af forskere tilbage i 2003 et kæmpe stort studie, som fulgte over 135.000 mennesker, rig og fattig, fra land og by, fra 18 lande på 5 kontinenter (det største af sin slags nogensinde) (kilde3, kilde4). Ved at indsamle data fra deltagerne om en lang række risikofaktorer, herunder deres kostvaner, og sammenholde dette med deltagernes sundheds- og sygdomstilstand over en årrække, begyndte et for mange overraskende billede at tegne sig.

I 2017 udgav forskerne resultatet af undersøgelsen, som rystede hele kost- og sundhedsverdenen: Data-tabellerne viste, at jo MERE FEDT folk spiste, jo MINDRE dødelighed.

De fandt endda, at for lavt indtag af mættet fedt kan være direkte skadeligt. Og at jo mere mættet fedt i kosten, jo færre slagtilfælde. De fandt også, at jo mere kulhydrat (sukker og stivelse) folk spiste, jo højere var dødeligheden (kilde5), citat: “Højere kulhydratindtag var forbundet med en øget risiko for død”. Forskerne konkluderede at, citat: “De globale kostråd bør genovervejes i lyset af disse resultater.”

Dette modsiger ideen om, at fedt i kosten skulle være skadeligt og at en fedtfattig kost med mange kulhydrater (kornprodukter, pasta, ris, kartofler og lignende) skulle være sundere.

Et skift i sundhedsdebatten

…nye beviser taler direkte imod kostrådene om, at spise mindre fedt…

Disse nye opdagelser var overraskende for nogle, men ikke for alle. Resultaterne understøttes nemlig af en række andre nye studier fra de seneste år.

I et japansk studie fra 2010, hvor man fulgte 58.453 mænd og kvinder i 14 år, fandt forskerne, at MERE mættet fedt i kosten var forbundet med MINDRE død af hjertekarsygdom (kilde6). Og et antal store meta-analyser (som er den højeste kvalitet af bevisførelse inden for videnskabelig forskning) fra de seneste 10 år finder ingen forbindelse mellem mættet fedt og øget dødelighed (kilde7, kilde8, kilde9, kilde10, kilde11).

I et andet stort studie fra 2016 gennemgik forskere alle tilgængelige, relevante og kontrollerede forsøg, som undersøger forholdet mellem fedt i kosten, kolesterol og hjertekarsygdom. I denne systematiske meta-analyse gennemgik de 10 forsøg med i alt 62.421 deltagere og fandt ikke nogen positiv effekt af fedtfattig kost på hjertekarsygdom og dødelighed i det hele taget. Konklusionen, citat: “Den tilgængelige evidens fra forsøg understøtter ikke de nuværende kostråd imod fedt.” (kilde12)

Disse nye beviser taler direkte imod kostrådene om, at spise mindre fedt. Og peger snarere på, at sukker og andre kulhydrater er skadeligt for sundheden.

Et stigende antal forskere har i de senere år udgivet analyser og artikler, som taler imod den fedtfattige kost (kilde13, kilde14, kilde15). Så sent som i 2020 skrev en gruppe fremtrædende forskere i et omfattende ‘state-of-the-art review’ (dvs. en systematisk opsamling og gennemgang af aktuel forskningsbaseret viden) at, citat: “anbefalingen om at begrænse indtag af mættet fedt i kosten har været vedvarende på trods af stigende beviser for det modsatte.” I artiklen, som er skrevet for at svare på spørgsmålet: “Hvad ved videnskaben om mættet fedt og hjertekarsygdom frem til og med juni 2020?”, fastslår de, at mættet fedt fra fede mælkeprodukter og uforarbejdet kød, IKKE er forbundet med øget risiko for hjertekarsygdomme. Artiklen blev udgivet i lægetidsskriftet ‘Journal of the American College of Cardiology’, og forskerne konkluderer, citat: “Den samlede tilgængelige evidens understøtter ikke fortsat begrænsning af indtagelsen af disse fødevarer.” (kilde16)

Kostrådene om at spise fedtfattigt bygger ikke på et stærkt videnskabeligt fundament, og nu modsiges de i stigende grad af nyere forskning.


PS: Hvis artiklen var brugbar for dig vil den måske også være det for andre i dit netwærk. Del den på Facebook eller Google+, det hjælper både os og dem du deler den med.

*
Få vores månedsbrev med ny viden og
andre autoimmunes erfaringer
direkte i din inbox.
*

Tilmeld dig her...

* Det er gratis og vi deler ikke dine data.